סיירת האימהות

האבל הינו תהליך של הסתגלות מחדש לחיים עם "חלל שנפער".

האבל לא מסתכם בהרגשה אחת ויחידה, אלא מורכב ממגוון רחב של רגשות ותחושות, כאשר לכל אדם יש את מגוון התחושות הייחודי לו.

בתהליך ההתמודדות עם האבדן קיימים שלבים, כל אדם מתמודד באופן אינדיווידואלי עם האבדן וקיימות עליות וירידות בתהליך זה.

תמיכה ושיתוף חשובים מאוד בתהליכי אבל.

לאור זאת ,ראינו לנכון להקים סיירת מיוחדת , שתעניק תמיכה וסיוע רגשי ממקום אימהי/ נשי.

סיירת האימהות מורכבת מנשים אשר איבדו את יקירן ( בנם/ בתם /בן זוגם ) ונמצאות בשלב של ריפוי /השלמה עם האבל הפרטי שלהן .

כל אישה פועלת בקרבת בית מגוריה ותומכת במידת הצורך באם שכולה הזקוקה לתמיכה ולחיבוק .

רואה את עצמך במקום הזה ?

סיירת האימהות מזמינה אותך אם שכולה להצטרף למשימת חיים