התנדבות

 

הארגון פועל בשני רבדים: הרובד הראשון יעסוק בחיזוק, בהעצמה ובהקניית הכלים להתמודדות דרך ליווי אישי וקבוצתי.

הרובד השני יעסוק בפיתוח של מודל קהילתי ייחודי שיקרא "גרעין אדל". מודל זה ישלב מערך של מתנדבים של הדור הצעיר שיעברו הכשרה מקצועית על מנת לספק תמיכה במשפחות בכל רחבי הארץ.

זאת, מתוך חשיבה חינוכית המגלמת בתוכה את הערך של נתינה.

"גרעין אדל" יהיה שותף במקום שבו יש כאב, יוסיף כוח במקום שבו יש אפיסת כוחות, יחבק, יקשיב, יכיל את הכאב וינסה לתת מזור, כשמסביב הכל שחור.

מתנדביי הגרעין יערכו ביקורי בית אצל המשפחות השכולות ויבחנו את הצרכים של המשפחה.

הביקור מהווה את תחילת ההתקשרות וחלק ממערך של סיוע, תמיכה והכוונה.
הגרעין יחקה מודל קהילתי של שותפות ועזרה הדדית ללא תמורה.

מתנדבים מלווים את פעילויות העמותה מיום היווסדה והינם שותפים מלאים להצלחות של חברי העמותה, לניצחון הרוח על הגוף ולמאמץ לשינוי פני החברה שלנו לחברה שתתמקד במתן סיוע ממוקד לנפגעים אשר אינם מוגדרים בקטגוריה זו של נפגעי פעולות האיבה.

הארגון הזה קם על מנת להושיט עזרה לכל אותם אלה שאינם זוכים לתמיכה הייחודית מצד המדינה. בכך, עמותת אדל נחשבת ייחודית בחזונה, כיוון שרוב העמותות במדינת ישראל מטפלות בקבוצת נפגעי פעולות איבה/ משרד הביטחון ואינם נותנים מענה לקבוצה זו הנופלת בתפר.

אני מניחה שהעשייה הזו למען האחר גם נותנת לי את הכוח להתמודד עם הכאב הפרטי שלי ונותן מזור לנפשי.

עמותת אדל מניפה דגל חברתי חשוב של דאגה לכלל.

מוזמנים לכתוב לנו באיזה אופן ביכולתכם לעזור.